Benut elkaars eigenWIJSHEID

verbindt tegenstellingen en benut verschillen in je team


teamontwikkelingconflictbemiddeling

Naar teams die optimaal werken

Organisaties functioneren alleen met teams die werken. Samenwerken. Teams die de visie en missie van de organisatie verwerkelijken. Al dan niet op een zelforganiserende of zelfsturende manier.

Daarbij lopen ze soms vast op frustraties. Frustraties naar elkaar of naar de leidinggevende toe. Naar taken, regels en besluiten. Maar ook op dingen die ze zelf niet kunnen benoemen. Ik help teams om datgene waar de samenwerking op stagneert helder en bespreekbaar te krijgen. En om daar doorheen te komen met afspraken en oplossingen waar iedereen achter staat. Zodat de samenwerking weer kan stromen.

Laten we onderzoeken wat er nodig is zodat jouw team een superteam wordt.

Zelfsturing, het resultaat van ontwikkeling

Organisaties streven tegenwoordig naar werken met zelfsturende teams. Zo’n team heeft de laatste fase van ontwikkeling bereikt. In principe kan elk team dit bereiken. En dat is ook wat teams als levende systemen ‘willen’. Toch falen ze vaak om ‘volwassen’ te worden. Hoe komt dat? 

 • Zelfsturende teams ontstaan niet vanzelf.
 • Teams worden niet zelfsturend omdat dat van bovenaf besloten wordt.
 • Teams worden niet van de ene dag op de andere zelfsturend.

Zelfsturing is het resultaat van een ontwikkelingsproces doorheen enkele ‘moeilijke’ thema’s. Thema’s waar weerstand, frustratie en conflict door ontstaan. En die daardoor liever genegeerd, onderdrukt en gerationaliseerd worden. Maar iedereen moet moeilijke dingen doen om volwassen te worden. Teams ook.

Ontwikkelen door verschillen

Mensen verschillen. En wanneer mensen samenwerken ontstaan er onduidelijkheden, tegenstrijdige belangen en irritaties. Wat blijkt?  Wanneer we hiermee geconfronteerd worden hapert de communicatie. We hebben niet geleerd om daar constructief mee om te gaan. Terwijl een open dialoog of scherpe discussie de enige manier is om verbinding te maken tussen tegenstellingen. En om verschillen in groepen en teams te integreren en te benutten.

Herken je dit?

 • Er wordt weinig of geen feedback gegeven.
 • We komen moeilijk tot besluiten.
 • Tijdens overleg zegt niemand wat of praat iedereen door elkaar.
 • Nuttige informatie wordt niet doorgegeven.
 • Afspraken worden gemaakt, maar niet nageleefd.

Of dit?

 • Verschillende mensen worden opeenvolgend ziek, krijgen een burn-out of geven hun ontslag.
 • Dezelfde persoon wordt vaak ziek.
 • Er wordt vaak geroddeld of geklaagd.
 • Dezelfde problemen komen opnieuw terug.
 • Er is wel een goeie sfeer, maar toch klópt er iets niet…

Ik kan jullie helpen om…

w

Meer en beter feedback te geven aan en te krijgen van elkaar.

Tot afspraken en besluiten te komen waar het hele team achter staat.

Een gezonde teamdynamiek te ontwikkelen.

Taboes, geheimen en andere belemmeringen te doorbreken zodat besproken wordt wat besproken moet worden.

Erachter te komen welke (onbewuste) omgangsvormen en gewoonten belemmerend zijn en hoe het dan anders kan.

Iedereen zijn eigenWIJZE input te horen en te benutten.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een verkennend gesprek.

Conflicten duurzaam oplossen én voorkomen

Waar mensen samenleven en samenwerken ontstaan frustraties. En soms ontwikkelen die frustraties zich tot een conflict. Wanneer een frustratie niet kan benoemd of opgelost worden bouwt de spanning op en groeit er een conflict. Wie verwikkeld is in een conflict vindt het doorgaans moeilijk om open en constructief in gesprek te blijven. Of om een oplossing te vinden die voor elke partij werkt.

Conflictcoaching en –bemiddeling 

Conflictcoaching biedt ondersteuning om conflicten zelf aan te pakken. Je wordt voorbereid om het gesprek met de andere partij(en) aan te gaan. Op een constructieve manier.

 • Je krijgt ondersteuning om het conflict zelf op te lossen.
 • Je krijgt inzicht in het conflict en perspectief op mogelijke oplossingen.
 • Je verbetert je communicatie om constructief in dialoog te gaan.
 • Je voorkomt een conflict of vermijdt dat het erger wordt.

Maar soms is is er meer nodig:

 • Wanneer de communicatie verstoord is.
 • Wanneer er weinig tot geen vertrouwen meer is.
 • Wanneer het conflict geëscaleerd is.
 • Wanneer één van de partijen zich te kwaad of te beledigd voelt.

Wanneer het moeilijk of onmogelijk is om rechtsreeks met elkaar in gesprek te gaan biedt conflictbemiddeling uitkomst.

Met conflictbemiddeling begeleid ik het gesprek op een gestructureerde manier zodat een echte dialoog op gang komt. De methode en de structuur helpen jullie om echt naar elkaar te luisteren en elkaars belangen en behoeften te erkennen. Zo slagen jullie erin om voorbij de tegenstellingen zelf creatieve oplossingen te bedenken waarin iedereen zich kan vinden. Tegelijkertijd leren jullie om beter met elkaar te communiceren zodat conflicten voorkomen worden.

Wanneer conflictcoaching?

 • Mijn team komt in opstand tegen mij.
 • Eén van de teamleden voelt zich geviseerd.
 • Ik wil conflicten tussen medewerkers zelf bespreekbaar kunnen maken.
 • We willen als team conflictvaardiger worden.
 • Ik ben betrokken in een conflict en wil daar goed mee omgaan.

Wanneer conflictbemiddeling?

 • Twee collega’s hebben een conflict.
 • Er hangt een negatieve sfeer in ons team. We mijden elkaar zoveel mogelijk.
 • Er zijn rivaliserende ‘kliekjes’ in ons team.
 • Er is één iemand in het team waar (bijna) iedereen last van heeft.
 • Een conflict leek opgelost, maar komt toch terug.

Aanpak

Zowel bij conflictcoaching als bij conflictbemiddeling start ik met individuele intakes of een teamintake.
Een vrijwillig engagement van alle betrokkenen is noodzakelijk. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Bovendien neem ik regie over het proces, niet over de inhoud en de oplossing.

Anders omgaan met conflicten zodat je ze kan oplossen en voorkomen?

Ik behandel jouw gegevens conform mijn privacyverklaring. Dat betekent dat ik deze gegevens enkel gebruik enkel in functie van jouw afspraak., tenzij je je ook aanmeldt voor de nieuwsbrief. Ik zal jouw gegevens discreet behandelen, nooit doorgeven aan derden of je spammen. Neem gerust contact met mij op als er toch iets is dat je niet in orde vindt.

Krijg Zicht op de Zaak

Heb je een vraag rond teamontwikkeling of zelfsturing? Of gebeuren er dingen in je team die je niet wil. Maar je weet niet waarom of wat je ermee moet

Boek een Zicht-op-de-Zaak-sessie* met mij. Ik zoek samen met jou en eventuele andere beslissingsnemers in ongeveer 1,5 uur uit wat er speelt en hoe je de situatie positief aanpakt. Vaak zijn veel en dure interventies niet nodig. Wel de juiste.

Of bel me op +32 476 344 923. Spreek even een berichtje in wanneer ik niet kan opnemen. Ik bel terug zo gauw ik kan.

Een Zicht-op-de-Zaak-sessie is gratis en vrijblijvend. Want je gaat niet met gelijk wie een samenwerking aan, toch?

Krijg Zicht op de Zaak

Zit je met een vraag en zoek je antwoorden die helemaal bij jouw organisatie passen?
Je weet niet precies wat er aan de hand is, maar er gebeuren dingen die je niet wil?

Boek een Zicht-op-de-Zaak-sessie* met mij. Ik zoek samen met jou en eventuele andere beslissingsnemers in ongeveer 1,5 uur uit wat er speelt en hoe je de situatie positief, effectief en efficiënt aanpakt. 

Of bel me op +32 476 344 923. Spreek even een berichtje in wanneer ik niet kan opnemen. Ik bel terug zo gauw ik kan.

Een Zicht-op-de-Zaak-sessie is gratis en vrijblijvend. Want je gaat niet met gelijk wie een samenwerking aan, toch?

Ik behandel jouw gegevens conform mijn privacyverklaring. Dat betekent dat ik deze gegevens enkel gebruik enkel in functie van jouw afspraak., tenzij je je ook aanmeldt voor de nieuwsbrief. Ik zal jouw gegevens discreet behandelen, nooit doorgeven aan derden of je spammen. Neem gerust contact met mij op als er toch iets is dat je niet in orde vindt.