AndersOm, goed eigenWIJS

Je kan nooit hét verschil maken door hetzelfde te denken en te doen als iedereen.
mijn visie en missiemijn aanpak

Wie is AndersOm?

Ik ben Ann Duchateau. Of Ann AndersOm voor klanten, coachees en andere ingewijden.
Ik ondersteun mensen om helemaal zichzelf te worden. Om hun eigenWIJZE leven te leiden. En daarbij gezonde relaties te onderhouden, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Vanuit echtheid en autonomie én in verbinding.

 • Door inzichten en vaardigheden van binnenuit te ontwikkelen.
 • Door eigenWIJSHEID te benutten van zichzelf en van anderen.
 • Door anders om te gaan met frustratie, weerstand en conflict.

Mijn sterkste punt: ik kan mensen en groepen bij hun eigen, allerbeste advies brengen. Dat doe ik speels en creatief, met veel humor en luchtigheid.

Ook als het over zware of moeilijke thema’s gaat. Daar ben ik niet bang voor. Integendeel zelfs. Ik vind het heerlijk om iets bespreekbaar te helpen maken of iets nieuws te helpen ontdekken. Zodat daardoor iets moeilijks opgelost geraakt.

Ik hou van variatie. Dat houdt me scherp. En het gebeurt nooit dat ik iets raar of gek vind. Ik hoor mensen juist heel vaak zeggen dat ze zich snel op hun gemak voelen en echt àlles tegen me durven zeggen. 

Wat is AndersOm?

Mijn aanpak en visie worden als ‘anders’ en ‘andersom’ bestempeld. Waarom?

 • Ik help herkaderen, herbenoemen, opnieuw betekenis geven en… andersom kijken.
 • Onzichtbare en onbewuste processen in de ‘onderstroom’ die doelen en dromen blokkeren help ik bewustworden. En omkeren, als dat nodig blijkt.
 • Mensen en de systemen waarbinnen ze werken en leven help ik om de weg naar hun eigenWIJSHEID (terug) te vinden.
 • Tegenstellingen en ‘afwijkingen’ wil ik helpen benutten. In plaats van ze te vermijden of te elimineren. 
 • Ik ben steeds op zoek naar nieuwe, andere perspectieven die mij doen groeien als mens en professional.
 • Omdat ik altijd net dàt zie of hoor wat anderen ontgaat.
 • Ik ben nieuwsgierig naar de boodschap achter gedragingen, gebeurtenissen en verstoringen.
 • Liefdevol confronteren en met een knipoog provoceren zijn mijn talenten.
 • Omdat ik ontzettend goed kan omgaan met weerstand en een ‘verbinder’ ben.

 

Ann zorgde er ook voor dat de hele groep op één lijn kwam. Ze weet een harmonieuze sfeer te creëren waarbij niemand achterblijft. Ook gaat ze met veel zorg om met andere meningen. Ze zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en dat elke mening betekenis krijgt.

Greet Leysen, Yasmine Laaraj, Carlo Nys en Saskia Goffings
werkgroep methodieken, Alternatief vzw

Ann bekijkt echt alles andersom en geeft je daarmee nieuwe inzichten. Ze helpt je om het hele plaatje van je organisatie anders te bekijken.

Marleen Vanlingen
afdelingshoofd, BalDeMo

Positief is de open en constructieve samenwerking met Ann. Vanaf het begin bouw je samen met haar de opleiding op en deze wordt gaandeweg bijgestuurd al naargelang de noden. Bovendien vind ik het ook fijn dat Ann snel terugkoppelt na elke opleiding. Haar feedback is steeds open, eerlijk en opbouwend.

Laura Reumers
HR-verantwoordelijke, Puuur

Ook de methodieken die ze hanteerde waren voor ons erg vernieuwend. De hele aanpak heeft de ganse groep beroerd. De kracht van Ann haar aanpak heeft ons verrast. Wij willen nog meer van dit. Meer nog: wij willen dit graag ook leren toepassen bij onze eigen doelgroep. Zowel de theatermethodieken als hoe Ann omgaat met groepen.

Greet Leysen, Yasmine Laaraj, Carlo Nys en Saskia Goffings
werkgroep methodieken, Alternatief vzw

Ik volg al zeker 20 jaar opleiding. Maar dit is de beste tot nu toe.

Peter
deelnemer training rond assertief handelen

Ann voelt heel goed aan wat er speelt in een groep en kan obstakels wegnemen zodat mensen van elkaar kunnen leren. Mijn team blijft dat nu ook doen: ze helpen elkaar en sturen elkaar bij. Waar er vroeger gepraat werd over de verschillende meningen, spreken ze nu met 'wij' en over 'onze aanpak'. Dit traject heeft mijn verwachtingen ver overstegen!

Marleen Vanlingen
afdelingshoofd, BalDeMo

Je hebt een heel open en natuurlijke manier van coachen. Met veel respect heb ik je zien laveren tussen de vragen, de noden en de beperkingen van de groep. Door je erg interactieve aanpak kreeg ik heel concrete inzichten die ik meteen kan toepassen.

Jolien
deelnemer training ‘Leidinggeven aan verschillen’

Wat ik heel sterk vind is dat je vooral laat zien en voelen hoe het allemaal werkt in plaats van ‘boekentheorie’ mee te geven. Heel fijn dat we ook enkel werkten met onze eigen cases waardoor het erg herkenbaar bleef en we er echt iets aan hadden. Ik apprecieer je rust en je interesse in ons, je sloot heel nauw aan bij wat wij nodig hadden.

P.
deelnemer training ‘Leidinggeven aan verschillen’

Ik raad AndersOm aan aan organisaties die op zoek zijn naar opleidingen die afwijken van de standaard. Opleidingen die laagdrempelig en creatief zijn en waarvan de inhoud op maat wordt opgesteld. Dat maakt AndersOm uniek. De opleiding was geen copy-paste van andere opleidingen maar vertrok vanuit cases die wij zelf hadden aangeleverd. Het leek alsof Ann en haar acteurs al jaren voor Puuur werkten en dat maakte de opleiding sterk.

Laura Reumers
HR-verantwoordelijke, Puuur

Nog lang na de vorming wordt erover gepraat, het blijft heel goed hangen. Wat we geleerd hebben passen we ook echt toe in onze praktijk. Dit is de eerste keer dat een vorming ons echt in beweging heeft gebracht om iets anders te doen en om zelf te veranderen.

Greet Leysen, Yasmine Laaraj, Carlo Nys en Saskia Goffings
werkgroep methodieken, Alternatief vzw

Tijdens de sessies zelf heb ik het gevoel dat Ann me bijstaat als een anker in de soms wel tumultueuze wateren waar ik weleens doorheen ga. Dat geeft me de kracht en de moed om door te zetten: ik weet dat zij bewaakt dat het niet te zwaar wordt en dat ze me telkens de juiste richting uit stuurt als dat nodig is.

Veerle VV
coachee

Het viel ons op hoe respectvol zij tijdens de sessies met ons omging. Ze liet ons in onze eigenheid en we kregen veel ruimte voor eigen inbreng. We hebben nooit enige druk ervaren.

Greet Leysen, Yasmine Laaraj, Carlo Nys en Saskia Goffings
werkgroep methodieken, Alternatief vzw

Tijdens de teamtraining die Ann verzorgde heeft mijn team op korte tijd heel veel geleerd. Ze hebben niet alleen een betere manier gevonden in feedback geven en omgaan met weerstand. De training heeft ook een positief effect op het teamgevoel: de positiviteit en de samenhorigheid zijn terug aangewakkerd, er is meer openheid en iedereen laat zich nu zien zoals hij echt is.

Marleen Vanlingen
afdelingshoofd, BalDeMo

Vanuit AndersOm geeft Ann bij ons opleidingen waarbij zij gebruik maakt van rollenspelen en interactief theater. Vanuit die zeer positieve samenwerkingservaring kwamen we voor de uitwerking van een theatrale beursact daarom ook snel weer bij Ann terecht. Al bij het eerste contact zat Ann op dezelfde golflengte. Onze werktitel “10 supertips van de huishoudheld” kreeg meteen vorm. Eens de praktische overeenkomst was afgesloten, werd de eerste repetitie gepland. Het was zeer vruchtbaar om die bij te wonen: de kennismaking met de acteurs, de directe live wisselwerking, de terugkoppeling, … Dankzij de heldere en duidelijke communicatie van Ann voelden we ons van meet af aan nauw betrokken bij de creatieve uitwerking. Er werd rekening gehouden met de gevoeligheden rond het thema en onze ongerustheid rond de dunne lijn tussen zinvolle info meegeven en toch een luchtige format neerzetten, werd heel open besproken. Toegankelijkheid en professionaliteit zijn twee belangrijke talenten die Ann moeiteloos combineert. Het was erg aangenaam samenwerken, wij kijken alvast uit naar de volgende keer.

Marjan Pittevils
Marketing Communicatie Manager, Puuur

Waar ik voor sta

Ik beschouw het als mijn missie om mensen te helpen échte relaties aan te gaan. Ik ondervind zelf de helende kracht van echt zijn en echte relaties onderhouden. Professionele en persoonlijke relaties waarin alles dat gezegd moet worden kan gezegd worden. Ook al is dat moeilijk en beangstigend door ervaringen uit het verleden en nachtmerries over de toekomst. Echt jezelf zijn is dé voorwaarde om echte relaties te kunnen aangaan.

Ik ben ervan overtuigd dat je alleen door echtheid op de juiste plek terecht komt: je eigen plek. En dat je alleen vanop die plek je eigenWIJZE bijdrage kan leveren aan de wereld. Je authentieke opdracht vervullen, gezonde verbindingen met anderen aangaan en écht, waarachtig gelukkig zijn.

Mijn bijdrage vanuit mijn opdracht lever ik:

 • Door mensen, groepen en teams te begeleiden naar hun waarachtige dialoog over de essentie van de zaak.
 • Door geheimen en taboes die waarachtige dialoog belemmeren te helpen ontdekken en desgewenst doorbreken.
 • Door zichtbaar te maken wat onzichtbaar is, bespreekbaar wat onbespreekbaar lijkt.
 • Door tegenstellingen en afwijkingen met elkaar in verbinding te brengen.
 • Door de realiteit vanuit een geheel ander perspectief te helpen bekijken: vanuit een derde positie, vanop een afstand, vanuit de positie van ‘die ander’,…
 • Door mensen die een leidende of begeleidende rol vervullen te ondersteunen in hun groei naar eigenWIJS leiderschap Zodat de eigenWIJSHEID van mensen en groepen wordt ontsloten en benut.

Waar ik voor ga

Ik droom van een wereld waarin we allemaal anders(om) met onze eigen frustraties, met weerstand (van anderen) en met onderlinge conflicten omgaan. Ik droom hiervan…

Dat we onze frustratie als een geschenk kunnen ontvangen. En dat geschenk vervolgens openen om er de inspiratie voor onze persoonlijke groei in te ontdekken.

Dat we weerstand als een gezonde reflex zien. Een signaal dat duidelijk hoorbaar of zichtbaar màg zijn om aan te geven dat er wijsheid is die onbenut blijft.

Dat we nieuwsgierig zijn naar wat er te leren valt uit onze onderlinge interpersoonlijke en interculturele verschillen die zich uiten in wrijvingen en conflicten.

Want wanneer we dit kunnen zullen we ons in ons samenleven kunnen ontwikkelen en transformeren zonder geweld, misbruik en onderdrukking. Dan zal het niet meer nodig zijn om te vechten om er te mogen zijn, om onze rechtmatige plek te krijgen.

De onderstroom speels onderzoeken

Mijn aanpak wordt niet alleen als anders en andersom omschreven. Maar ook als speels, enthousiast, geduldig, betrokken en humoristisch. Ik vertrek altijd vanuit de concrete ervaring en beleving van mensen, groepen, teams en organisaties. Het is mijn grootste zorg dat oplossingen echt passen bij de mensen en bij hun context. Zodat ze in de praktijk makkelijk kunnen uitgevoerd worden.

Ik moedig mensen aan om zelf hun oplossingen te vinden en daarin hun persoonlijke, eigenWIJZE accent te leggen. Daarom stimuleer ik het zelflerend vermogen. En maak het onderbewuste wakker met associatieve en dissociatieve technieken. Ik kijk samen met mensen naar hun vraag en leen daarbij mijn gedetailleerde blik, mijn gevoelig oor en mijn scherpe intuïtie. Zodat zij makkelijker een passend antwoord vinden. 

 

Mijn creatieve instrumentenkoffer

Diensten:

 • groepsoaching
 • procesbegeleiding
 • training
 • conflictbemiddeling
 • intervisiebegeleiding
 • supervisie
 • individuele coaching
 • dialoogbegeleiding

Methodieken en werkvormen:

 • interactieve theatervormen (o.a. Playback Theater)
 • Psychodrama (ook interactie-, socio- en verhalendrama)
 • Transformatiecirkels
 • Voice Dialogue
 • systeemopstellingen
 • Kwaliteitenwinkel
 • Deep Democracy

Denkkaders en brillen:

 • systeemdenken
 • contextueel denken
 • geweldloze communicatie
 • ontwikkelingsdenken
 • Theory U
 • Spiral Dynamics
 • Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek)
 • Kernkwadrant
 • TGI
 • Dialogical Self Theory
 • Transactionele Analyse

Ben je helemaal tot hier geraakt? Knap!
Nog meer weten? Laten we kennismaken.