Organisaties zonder frustraties

stimuleren eigenWIJSHEID en durven 'andersom' te veranderen
verander andersontwikkel eigenWIJS

Je organisatie succesvol veranderen en ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert voortdurend, snel en ingrijpend. Daarom moeten systemen, procedures, afspraken, gewoonten en vaardigheden steeds aangepast of verbeterd worden. Je organisatie ontwikkelen vraagt heel wat creativiteit en energie. Veranderings- en ontwikkelingstrajecten lopen vaak vast op frustraties door de communicatie, conflicten uit het verleden of op weerstand die met verandering en ontwikkeling gepaard gaat.

Wat kan ik voor jou doen?

 • Heldere en creatieve interventies ontwerpen voor verander- en ontwikkelingstrajecten.
 • De energie binnen je organisatie goed helpen beheren zodat verander- of ontwikkelingstrajecten succesrijk worden.
 • Manieren helpen vinden om anders om te gaan met frustratie, weerstand en/of conflict zodat ze niet langer een belemmering zijn

Ontdek hoe jij de eigenWIJSHEID in jouw organisatie kan ontwikkelen en benutten.

Anders veranderen? Verander van binnenuit

Je staat met je organisatie voor een uitdaging die om vernieuwing of verandering vraagt van de interne structuur of cultuur. Je wil daarbij wel dat je medewerkers met de verandering mee kunnen. En daarbij ook betrokken en gemotiveerd blijven. Eigenaarschap voelen over de verandering en initiatieven nemen om die te doen slagen. Dan adviseer ik je om kritiek, weerstand en frustraties te transformeren zodat ze de verandering niet belemmeren.

Herken je dit?

 • We plannen en praten wel, maar er verandert niets.
 • Vooral de volgzame medewerkers gaan mee in de verandering.
 • Medewerkers zeggen ‘ja’, maar doen ‘neen’.
 • Mensen houden toch vast aan het oude of doen hun eigen ding.
 • Er is weerstand tegen de verandering en die verspreidt zich.
 • Sinds de verandering zijn er meer frustraties en conflicten.

En wil je dit?

 • Iedereen snapt waarover de verandering gaat en waarom veranderen nodig is.
 • We vinden concrete oplossingen waar iedereen achter staat.
 • Niet alleen de volgzame medewerkers gaan mee in de verandering.
 • Medewerkers met kritiek en weerstand doen daar iets mee dat helpt bij de verandering.
 • Wanneer we veranderen verandert er ook echt iets.
 • Sinds de verandering is het werk er plezieriger op geworden.

Elke verandering vraagt om een andere aanpak

Bottom-up, top-down of een gemengde strategie? Kies de juiste aanpak voor je verandertraject. Onderzoek hoe je best over de verandering communiceert. En hoe je met de weerstand om gaat. In elke fase.

Ik ondersteun jou in het onderzoek naar welke stappen en interventies nodig zijn en hoe die best aangepakt worden. Ook wanneer een verandering van buiten- of bovenaf wordt opgelegd. Of wanneer er maar één besluit is dat je kan of mag nemen. Want zelfs dan kan je voorkomen dat de verandering een negatieve spiraal veroorzaakt. Hoe? Door onwetendheid, kritiek en weerstand te transformeren naar eigenWIJSHEID. Die kan je vervolgens benutten om een verandering die moet toch positief te verwezenlijken.

Tijdens welke stappen en op welke manier kan ik jou helpen om verandering te doen slagen?

1. Verandering voorbereiden

 • begeleiding om de noodzaak en/of het doel van de verandering glashelder te krijgen
 • coaching en procesbegeleiding om de communicatie rond en de aanpak van de verandering voor te bereiden
z

2. Verandervuur aansteken

 • coaching en methodieken om helder en overtuigend te communiceren rond de verandering zodat iederéén het snapt
 • procesbegeleiding om creatieve oplossingen te vinden en besluiten te nemen waar iedereen achter staat 

3. Verandervuur uitbreiden

 • begeleiding en coaching om frustraties en conflicten die de verandering blokkeren aan te pakkenzodat iederéén het snapt
 • begeleiding en coaching om weerstand voor de verandering om te buigen naar eigenWIJSHEID en engagement

4. Verandering consolideren

 • procesbegeleiding om praktische problemen die door de verandering veroorzaakt worden aan te pakken
 • training en (groeps)coaching voor medewerkers om ander gedrag aan te leren wanneer de verandering daar om vraagt

Ontdek of ik de veranderpartner ben die bij jullie past.

Ontmijn frustraties en benut hun eigenWIJSHEID

Spanningen en frustraties druipen van de muren… Doelstellingen worden niet gehaald. Apathie heerst. Initiatief is een stille dood gestorven. Medewerkers klagen, voelen zich niet gehoord en wantrouwen de leiding. Leidinggevenden klagen ook. Over te weinig betrokkenheid, inzet en initiatief. Velen zijn gedemotiveerd en haken mentaal af…

Zo erg is het niet, maar…

Je wil wel frustraties ontmijnen voor ze je organisatie ondermijnen. Je wil minder gedoe. Meer tijd en energie besteden aan datgene waarvoor jullie samen georganiseerd zijn: jullie visie en missie.

Je hebt zin in meer:

 • goesting en tevredenheid
 • echtheid en collegialiteit
 • betrokkenheid en initiatief
 • verantwoordelijkheidszin en eigenaarschap
 • oplossingsgerichtheid en resultaat

Dan wil jij vast een organisatie zonder frustratie

Frustraties zullen er altijd zijn. Maar gelukkig zijn de frustraties zelf niet het probleem. Wel de manier waarop wij ermee omgaan. Wij onderdrukken frustraties, negeren of rationaliseren ze. Zo groeien ze uit tot onzichtbare weerstand, onhandelbare conflicten en andere belemmeringen in communicatie en samenwerking. Maar wanneer je ze onderzoekt verdwijnt de ervaring van de frustratie. Die maakt dan plaats voor inspiratie, inzicht en creativiteit. En voor eigenWIJSHEID.

Wil je zo’n cultuur? Of heb je die, maar wil je die versterken?

Wat ik kan doen?

Ik ontwikkel samen met jou een traject waarin medewerkers en hun leidinggevenden anders leren omgaan met frustraties over problemen, met weerstand tegen besluiten en zo conflicten leren oplossen door:

 • een cultuur van openhartigheid en eigenWIJSHEID te installeren
 • medewerkers (beter) zicht te helpen krijgen op en verbinden met belangen van collega’s, van leidinggevenden en van de organisatie
 • (persoonlijk) leiderschap, intrapreneurschap, en mede-eigenaarschap te ontwikkelen
 • (meer) initiatief tot dialoog te ontwikkelen
 • vaardigheden om helder en verbindend met elkaar te communiceren (verder) te ontwikkelen

De belemmerende kant van frustraties in jouw organisatie aanpakken?

Ik behandel jouw gegevens conform mijn privacyverklaring. Dat betekent dat ik deze gegevens enkel gebruik enkel in functie van jouw afspraak., tenzij je je ook aanmeldt voor de nieuwsbrief. Ik zal jouw gegevens discreet behandelen, nooit doorgeven aan derden of je spammen. Neem gerust contact met mij op als er toch iets is dat je niet in orde vindt.

Krijg Zicht op de Zaak

Zit je met een vraag en zoek je antwoorden die helemaal bij jouw organisatie passen?
Je weet niet precies wat er aan de hand is, maar er gebeuren dingen die je niet wil?

Boek een Zicht-op-de-Zaak-sessie* met mij. Ik zoek samen met jou en eventuele andere beslissingsnemers in ongeveer 1,5 uur uit wat er speelt en hoe je de situatie positief, effectief en efficiënt aanpakt. 

Of bel me op +32 476 344 923. Spreek even een berichtje in wanneer ik niet kan opnemen. Ik bel terug zo gauw ik kan.

Een Zicht-op-de-Zaak-sessie is gratis en vrijblijvend. Want je gaat niet met gelijk wie een samenwerking aan, toch?

Krijg Zicht op de Zaak

Zit je met een vraag en zoek je antwoorden die helemaal bij jouw organisatie passen?
Je weet niet precies wat er aan de hand is, maar er gebeuren dingen die je niet wil?

Boek een Zicht-op-de-Zaak-sessie* met mij. Ik zoek samen met jou en eventuele andere beslissingsnemers in ongeveer 1,5 uur uit wat er speelt en hoe je de situatie positief, effectief en efficiënt aanpakt. 

Of bel me op +32 476 344 923. Spreek even een berichtje in wanneer ik niet kan opnemen. Ik bel terug zo gauw ik kan.

Een Zicht-op-de-Zaak-sessie is gratis en vrijblijvend. Want je gaat niet met gelijk wie een samenwerking aan, toch?

Ik behandel jouw gegevens conform mijn privacyverklaring. Dat betekent dat ik deze gegevens enkel gebruik enkel in functie van jouw afspraak., tenzij je je ook aanmeldt voor de nieuwsbrief. Ik zal jouw gegevens discreet behandelen, nooit doorgeven aan derden of je spammen. Neem gerust contact met mij op als er toch iets is dat je niet in orde vindt.