Never doubt that a small group of...

 …thoughtful, committed citizens can change the world.
Indeed, it’s the only thing that ever has.

Margaret Mead, antropoloog

ondernemende medewerkerseigenWIJZE leiders

EigenWIJZE mensen zorgen voor verbetering en succes

Organisaties die succesvol willen blijven en de maatschappelijke en economische uitdagingen willen voorblijven hebben geen medewerkers nodig die volgzaam zijn, maar mensen die leiderschap nemen. Intrapreneurs die meedenken en meedoen vanuit een intrinsiek engagement.

Dat vraagt om eigenWIJSHEID van medewerkers zodat ze informeel leiderschap kunnen opnemen. Dan is het ook handig dat formeel leidinggevenden die eigenWIJSHEID kunnen ondersteunen en versterken. 

Weten of jouw organisatie gebaat is met eigenWIJS leiderschap?

EigenWIJS leiderschap voor ondernemende medewerkers

Mensen doen liefst wat ze altijd al deden. Want dat is voorspelbaar en veilig. Maar succesvolle organisaties hebben nood aan medewerkers die lef tonen, verder denken en ondernemend zijn. Dat vraagt om organisatiesensitiviteit, assertiviteit en eigenWIJSHEID van medewerkers. Intrapreneurschap dus.

Voorzichtigheid loont niet

Veel medewerkers zien problemen, oplossingen of opportuniteiten die anderen niet zien. Maar ze delen die niet. Uit angst om:
• (weer) niet gehoord te worden
• niet serieus genomen te worden
• kansen te missen
• teveel verantwoordelijkheid te krijgen

Ze kiezen ervoor hun perspectief voor zichzelf te houden.Zo loopt je organisatie of je team heel wat wijsheid mis. Wat uiteindelijk resulteert in onnodige frustraties.

 

Wil jij dat…

Medewerkers wat minder voorzichtig zijn om iets te zeggen of te doen? En dat degenen die geen blad voor de mond nemen of zomaar wat doen dat op een verbindende en opbouwende manier leren doen? Dat ze delen wat ze zien, denken, horen en voelen. In het belang van de taak.

Dan wil jij medewerkers die hun eigenWIJSHEID positief en constructief leren benutten. Om bij te dragen aan de visie en de missie van jouw team en jouw organisatie.

 

Wat ik kan doen

Ik kan medewerkers helpen om verantwoordelijkheid te nemen over hun:

 • frustraties
 • grenzen
 • motivatie

Daar worden medewerkers eigenWIJZER van en dan kunnen ze beter:

Problemen helder en gepast aankaarten

Verbindend feedback geven aan collega’s en leidinggevenden.

Met constructieve voorstellen komen.

Burn-out, bore-out, verzuim en demotivatie voorkomen.

Goede afspraken en beslissingen nemen in samenwerkingen.

Vanuit engagement hun nek uitsteken en hun mening delen.

Laten we onderzoeken of jouw organisatie en medewerkers gebaat zijn met eigenWIJS leiderschap.

EigenWIJS leiderschap voor leiders

Wanneer je medewerkersbetrokkenheid wil vergroten heb je leidinggevenden nodig die mensen aanmoedigen om zichzelf te zijn en af te wijken in hun denken.

Daarom is eigenWIJS leiderschap gericht op:

 • inclusie van de ‘afwijking’
 • verbinding van tegenstellingen
 • benutten van verschil

En ook op:

 • verantwoordelijkheid voor resultaat
 • vernieuwing
 • initiatief

Een eigenWIJZE leider kan:

 • nieuwsgierig zijn en tegenspraak benutten
 • egovrij leiding ‘geven’ vanuit een innerlijk kompas
 • tegenstellingen verbinden en verschillen integreren
 • ‘afwijkingen’ en ‘dwarsliggers’ betrekken vanuit hun kwaliteiten
 • besluiten vormen die gedragen worden door iedereen
 • frustraties en weerstand detecteren en transformeren naar inspiratie en engagement

 

Een eigenWIJZE leider durft:

 • ten allen tijde aanspreekbaar te zijn en is authentiek in zijn rol
 • moeilijke thema’s en conflicten bespreekbaar te maken om ze op te lossen
 • confrontaties aan te gaan
 • regie te nemen ten dienste van zijn team en medewerkers
 • los te laten en zichzelf overbodig te maken
 • de collectieve intelligentie en eigenwijsheid van teams en medewerkers te benutten

Wat ik kan doen

Mensen die medewerkers ondersteunen en teams leiden, komen zichzelf tegen. Ze kunnen zelf ook steun gebruiken om moeilijke dingen aan te gaan. Met coaching (in groep) ondersteun ik leidinggevenden in het:

 

 • versterken van hun leiderschapsvaardigheden
 • vergroten van inzicht in hoe hun medewerkers en team functioneren
 • ontwikkelen van een dieper zelfbewustzijn dat nodig is bij eigenWIJS leiderschap.

Ontwikkelingsthema’s 

Een greep uit de vragen die al eens aan bod kwamen en die horen bij de ontwikkeling van eigenWIJS leiderschap:

 

 • Ik heb een zwart schaap of zondebok in mijn team. Wat betekent dat en wat moet ik daarmee?
 • Hoe help ik een team om goede besluiten te nemen waar ik ook achter kan staan?
 • Hoe krijg ik mijn team mee in een verandering die niet gunstig is of lijkt voor hen?
 • Welke ‘stijl’ past het beste bij de fase van ontwikkeling waar mijn team zich nu in bevindt? Moet ik dan wat ‘zachter’ of toch wat ‘harder’ worden?
 • Wat heb ik te leren van die medewerker die àltijd tegendraads doet?
 • Hoe krijg ik (tijdens een overleg) àlle meningen op tafel?
 • Wat doe ik best als er wantrouwen is?
 • Hoe spreek ik mensen aan die onaanspreekbaar zijn?
 • Waarom worden sommige medewerkers ziek of vertrekken ze?
 • Help! Mijn team keert zich tegen mij.

Waarmee kan ik jouw leidingevenden helpen?

 Praktijkgericht trainen vanuit eigenWIJSHEID

Als organisatie investeer je veel in de ontwikkeling van mensen. Je wil dan ook dat een training er ‘boenk’ op zit. Naadloos aansluit bij de praktijk van alledag. Wat deelnemers leren moeten ze meteen kunnen, willen en durven toepassen.

Je zoekt voor je medewerkers een training:

 • die precies aansluit bij de leerbehoeften

 • die vertrekt vanuit de eigenWIJSHEID van mensen en die verder ontwikkelt

 • die deelnemers enthousiast maakt en raakt

 • die weerstand voor leren in korte tijd ombuigt naar nieuwsgierigheid

 • die écht praktijkgericht is en meteen toepasbaar

Ben je daarbij ook op zoek naar niet-alledaagse, niet-klassieke een training?

Ervaring

In 1998 gaf ik voor het eerst training. Intussen heb ik veel ervaring opgebouwd in het trainen van groepen en teams. Hieronder vind je de thema’s waar ik een ‘krak’ in ben. Die zijn altijd gelinkt aan communicatie, persoonlijk leiderschap en anders omgaan met frustratie, weerstand of conflict.

 • Assertief handelen
 • Conflicten oplossen
 • Feedback ontvangen
 • Grenzen aangeven
 • Gezond omgaan met frustraties
 • Omgaan met verandering
 • Problemen voorkomen en oplossen
 • Reageren op discriminatie en uitsluiting
 • Bemiddelen in conflicten
 • Besluitvorming
 • Feedback geven en bijsturen
 • Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren die ertoe doen
 • Grenzen aangeven, onderhandelen en delegeren
 • Groepsgesprekstechnieken
 • Helder en overtuigend communiceren
 • Leiden en loslaten
 • Leiding geven aan verschillen
 • Omgaan met kritiek en tegenspraak
 • Ongewenst gedrag aanpakken
 • Opleiden en coachen van collega’s (peter- en meterschap, mentoring)
 • Resultaatgericht overleggen, vergaderen en beslissen
 • Ruimte geven en nemen
 • Slecht nieuws brengen en andere lastige gesprekken voeren
 • Succesvol verandering begeleiden
 • Train-the-trainer
 • Weerstand ombuigen naar engagement
 • Omgaan met discriminatie en uitsluiting
 • Conflicten samen oplossen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Gezamenlijke besluitvorming
 • Helder en overtuigend communiceren
 • Problemen aankaarten en oplossen
 • Resultaatgericht overleggen en vergaderen
 • Verantwoordelijkheid nemen in functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Klantvriendelijkheid
 • Slecht nieuws brengen en andere lastige gesprekken voeren
 • Omgaan met verbale agressie
 • Omgaan met kritiek en klachten
 • Reageren op discriminerende verzoeken

Vind je niet wat je zoekt? Voor thema’s waarin ik niet gespecialiseerd ben verwijs ik graag door naar collega’s waarvan ik weet dat zij er wel een krak in zijn. Neem hiervoor contact met me op en ik breng je in contact met de juiste persoon.

Een andere aanpak

Mijn instrumentenkoffer is gevuld met technieken en methodes die mijn visie op trainen en aanpak ondersteunen:

 • concreet en praktijkgericht
 • luchtig-speels en creatief
 • pakkend en beklijvend
 • gericht op verandering van binnenuit

Geen klassieke rollenspelen dus waarbij mensen zichzelf niet durven zijn en teruggeven dat “het in het echt toch anders is”.

Interactief theater is een alternatief voor klassieke rollenspelen. Twee acteurs simuleren herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Deelnemers krijgen de regie over de hoofdrolspeler. Ze geven tips en advies totdat de hoofdrolspeler een gewenst resultaat bereikt. Meer informatie over interactief theater vind je binnenkort op www.lifeonstage.be.
Bij bepaalde thema’s vraagt het veel van mensen om nieuwe vaardigheden toe te passen. Niet omdat ze het niet weten of kunnen. Maar omdat remmende gedachten en gevoelens meespelen. Dan is individuele coaching een mogelijkheid. Maar groepscoaching heeft zowel voor de deelnemers als voor de organisatie veel voordelen:

 • Deelnemers leren van elkaar en met elkaar. Vaak leren mensen meer over zichzelf via een andere deelnemer.
 • Tijdens de coaching wordt een hechte groep gevormd die zich na de coaching zelfstandig verder kan ontwikkelen via intervisie.
 • Ik sta ook stil bij de groepsdynamiek en -ontwikkeling zodat deelnemers daar ook over bijleren. Ik daag hen uit om te experimenteren met hun eigen rol in de groep om hun repertoire uit te breiden.
 • Groepscoaching is goedkoper dan individuele coaching en heeft een hoger rendement.
Een interactiedrama is een soort rollenspel waarin deelnemers nieuw gedrag leren en/of oefenen. Maar een interactiedrama wordt gefaseerd opgebouwd op basis van de input van de deelnemer die oefent. En er komt geen trainingsacteur aan te pas. De deelnemers krijgen namelijk inzicht in hun eigen gedrag door zelf de verschillende rollen ‘in te voelen’. Interactiedrama kent zijn oorsprong in psychodrama. Maar concentreert zich op gedrag, gedachten en emoties in functie van communicatie. Meer informatie over psychodrama en interactiedrama vind je binnenkort op www.lifeonstage.be.
De Kwaliteitenwinkel is een speelse methode. Het brengt mensen in contact met eigenschappen, kwaliteiten, vaardigheden en talenten waarover ze denken niet te beschikken. Na het onderhandelingsproces, het doornemen van de gebruiksaanwijzing en de effectieve aankoop hebben ze toegang om die vaardigheid, die kwaliteit, die eigenschap of dat talent te gebruiken. Meer informatie over de Kwaliteitenwinkel vind je binnenkort op www.lifeonstage.be.

Ontdek of ik de opleidingspartner ben die bij jouw organisatie en medewerkers past.

Ik behandel jouw gegevens conform mijn privacyverklaring. Dat betekent dat ik deze gegevens enkel gebruik enkel in functie van jouw afspraak., tenzij je je ook aanmeldt voor de nieuwsbrief. Ik zal jouw gegevens discreet behandelen, nooit doorgeven aan derden of je spammen. Neem gerust contact met mij op als er toch iets is dat je niet in orde vindt.

Krijg Zicht op de Zaak

Wil je, afgestemd op de visie en missie van je organisatie, werken aan de ontwikkeling van je leidinggevenden en/of medewerkers?
Je denkt dat je medewerkers opleiding nodig hebben, maar je wil zeker zijn dat het de juiste opleiding is?

Boek een Zicht-op-de-Zaak-sessie* met mij. Ik zoek samen met jou en eventuele andere beslissingsnemers in ongeveer 1,5 uur uit wat de doelstellingen zijn. Samen besluiten we welke aanpak deze doelstellingen het beste dient (opleiding, training, coaching, procesbegeleiding of iets helemaal anders. Ik verwijs graag door wanneer jullie daar beter mee geholpen worden. 

Of bel me op +32 476 344 923. Spreek even een berichtje in wanneer ik niet kan opnemen. Ik bel terug zo gauw ik kan.

Een Zicht-op-de-Zaak-sessie is gratis en vrijblijvend. Want je gaat niet met gelijk wie een samenwerking aan, toch?

Krijg Zicht op de Zaak

Wil je, afgestemd op de visie en missie van je organisatie, werken aan de ontwikkeling van je leidinggevenden en/of medewerkers?
Je denkt dat je medewerkers opleiding nodig hebben, maar je wil zeker zijn dat het de juiste opleiding is?

Boek een Zicht-op-de-Zaak-sessie* met mij. Ik zoek samen met jou en eventuele andere beslissingsnemers in ongeveer 1,5 uur uit wat de doelstellingen zijn. Samen besluiten we welke aanpak deze doelstellingen het beste dient (opleiding, training, coaching, procesbegeleiding of iets helemaal anders. Ik verwijs graag door wanneer jullie daar beter mee geholpen worden. 

Of bel me op +32 476 344 923. Spreek even een berichtje in wanneer ik niet kan opnemen. Ik bel terug zo gauw ik kan.

Een Zicht-op-de-Zaak-sessie is gratis en vrijblijvend. Want je gaat niet met gelijk wie een samenwerking aan, toch?

Ik behandel jouw gegevens conform mijn privacyverklaring. Dat betekent dat ik deze gegevens enkel gebruik enkel in functie van jouw afspraak., tenzij je je ook aanmeldt voor de nieuwsbrief. Ik zal jouw gegevens discreet behandelen, nooit doorgeven aan derden of je spammen. Neem gerust contact met mij op als er toch iets is dat je niet in orde vindt.